Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

HTML Sitemap

HTML Sitemap là bản đồ website giúp quý khách hàng có thể dễ dàng tra cứu các bài viết trên website một cách hệ thống dễ dàng và nhanh chóng hơn. Từ đó quý khách hàng có thể tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin trên website của chúng tôi. Ngoài tính năng HTML Sitemap quý khách có thể sử dụng chức năng Search trên thanh Menu để tiện dụng hơn trong việc tìm kiếm thông tin sản phẩm.

Bài viết